Jenny reser till Kuba 1994. Drömbilder av revolutionens ö är inflätade i hennes uppväxt. Hon landar mitt under den Speciella Perioden efter järnridåns fall när landet är försjunket i kaos och nöd och ingen vet vad som kommer att hända. Hennes vän och ingång blir hårdrockaren Mario. De är varandras möjliggörare. Tillsammans upptäcker de en värld och sidor hos sig själva som de helst av allt inte hade velat bekanta sig med. De längtar bort, kommer hem, längtar hem och kommer bort.

”Farlighetslagen” handlar om hur historien kan gå i otakt. Hur min vardag kan bli din nostalgi och mitt fängelse kan vara din dröm. Var går den tunna gränsen mellan idealisering, övergrepp och en brinnande längtan efter något annat? Jenny återvänder till Kuba 2006 när turisterna har övertagit Sovjetunionens roll som landets välgörare.

»Texten växer fram i den tystnad som inte går att utläsa ur vare sig politiska propagandatexter eller soliga turistbroschyrer. Framför den tystnaden väljer Josefine Adolfsson att vända. Allt annat hade också varit omöjligt i en roman som så respektfullt formar sig till ett försvar för varje människas rätt att definiera sig själv och sitt liv. Höstens stora läsupplevelse.« (GP)

»Ett stycke självreflexiv, uppbruten antropologi, sprängd i en form där formen verkligen talar. Det är litterärt originellt.« (Aftonbladet)

Utdrag ur ”Farlighetslagen” finns översatt till slovenska och spanska.