kollage

Josefine Adolfsson är en författare, dramatiker, dokumentärmakare och journalist som gärna rör sig i gränslandet mellan fiktion och verklighet. Hon jobbar med text såväl som film, ljud och scenkonst och är en flitigt anlitad manuskonsult.